Ofte stilte spørsmål

Her får du svar på ofte stilte spørsmål.

Spørsmål:
Må det brukes mal for prosjektskissene?
Svar:
Ja, bruk prosjektskissemalen som ligger lenket opp nederst på denne nettsiden.

Spørsmål:
Skal det brukes søknadsmal for søknad om klyngeprosjekt?
Svar:
Ja, det skal brukes egen mal til søknad om klyngeprojekt – prosjektsøknadsmal.
Prosjektsøknadsmalen blir presentert på informasjonsmøtet 23.01.14 og den blir lagt ut på denne nettsiden. Se tidspunkter for prosjektskisse og søknad i utlysningen, punkt 2.

Spørsmål:
Noen klynger har store utfordringer på fagutdanningsnivå – mens GCE-nivået vektlegger kontakter mot universitet og høgskoler: hvordan kan man håndtere dette i GCE?
Svar:
Det vil være ulike behov i de ulike klyngene. Om det berører videregående skole eller universitet, blir opp til klyngene å beskrive og håndtere.

Spørsmål: Er det noen kriterier i forbindelse med marked (hvor er kundene dine)?
Svar: Vil måtte berøres i kriteriet om klyngens posisjon.

Spørsmål:
Mange klynger er med i SFI-søknader. Selv om søknadsbehandlingen ikke er ferdig med hensyn til SFI, bør man likevel skrive i GCE-søknaden at man deltar i SFI-søknadene?
Svar: Ja

Spørsmål: Er det tema i det hele tatt at man gjennom NCE har etablert nye nettverk (for eksempel forskernettverk) som ligger utenfor selv klyngen?
Svar: Det er viktig at man ser effektene av klynger og nettverk.

Spørsmål: Hvordan forholde seg til/hvordan blir koblingen til andre, nærliggende nettverk (for eksempel til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og ulike bransjeforeninger)?
Svar: Det er viktig å vise at man evner å hente inn omkringliggende ressurser – uten at disse nødvendigvis er en del av klyngen.